SkenTo Slovenčina English
Hlavná stránka

Demo projekt SkenTo slúži na vyhľadávanie informácií o výrobkoch s využitím schopnosti mobilných telefónov skenovať čiarové kódy.

Ako to funguje?

Odkiaľ sú informácie a aké informácie získam?

Ochrana súkromia
Aplikácia môže pre svoj chod vyžadovať prístup k osobným alebo citlivým údajom o používateľovi, napríklad údaje o zariadení, dáta z fotoaparátu, mikrofónov, GPS a ďalších senzorov. Všetky údaje získané od používateľa sú považované za osobné a sú chránené aktuálne platným zákonom o ochrane osobných údajov a jeho doplnení a dodatkov. Tieto osobné údaje sú využívané len pre potreby aplikácie a nebudú poskytnuté tretím stranám. Ak aplikácia využíva osobné údaje, nikdy žiadne osobné ani citlivé údaje nezvereňuje. Naša spoločnosť v zmysle zákona prijala také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých je zabezpečená bezpečnosť týchto údajov proti zneužitiu. Niektoré údaje o používaní aplikácie môžu byť automaticky zhromažďované pre štatistické účely pre vedenie obecných kvantitatívnych štatistík, najmä za účelom ďalšieho skvalitňovania poskytovaných služieb.

Pred použitím aplikácie si prosím prečítajte licenčné podmienky.

Aplikácia SkenTo Google Play


Vaše otázky alebo pripomienky posielajte na info@gs1sk.org.
Vytvorilo GS1 Slovakia, 2010.